Voedingsdoelen

STRATEGIE & doel

In ons voorwoord over de voedingsstrategie benadrukt het Center for Holistic Health een overtuigend contrast: ondanks de voedseldiversiteit in Thailand volgen velen een eentonig dieet. Om een blijvende impact na de voltooiing van het project te garanderen, geven we prioriteit aan duurzaam projectmanagement. Integratie van duurzaamheid in de planning, rekening houdend met ecologische, economische en sociale aspecten, is van cruciaal belang. Bij de vroege betrokkenheid van kinderen wordt de nadruk gelegd op voeding door zelfteelt van planten, waardoor het bewustzijn over eenvoudig, energierijk voedsel uit gezonde grond wordt bevorderd. We geven het goede voorbeeld door koelkasten om te toveren in tuinen, en zo een dagelijkse praktijk van het balanceren van gezondheid en energie aan te moedigen.

VOEDSELDIVERSITEIT

In ons voorwoord over de voedingsstrategie benadrukt het Center for Holistic Health een overtuigend contrast: ondanks de voedseldiversiteit in Thailand volgen velen een eentonig dieet. Hoewel er wereldwijd ruim 20.000 eetbare plantensoorten bestaan, is ons dieet sterk afhankelijk van slechts drie granen. Slechts twaalf plantaardige en vijf dierlijke voedingsmiddelen dragen bij aan 75% van onze geconsumeerde calorieën, wat een gebrek aan benutting van de diverse beschikbare voedselopties weerspiegelt.

UITDAGINGEN

Ondanks de diverse voedselopties consumeren Thais onvoldoende fruit en groenten, vooral kinderen die zich tegoed doen aan overtollig snoep en ongezond voedsel. De voedingsstrategie brengt symptomen van overconsumptie aan het licht in een geglobaliseerd voedselsysteem, wat leidt tot ongezonde ondervoeding. Ons doel is om deze gewoonten te transformeren.

verplichtingen

Het promoten van dagelijkse fysieke activiteit als een essentiële routine voor deelnemers, essentieel voor een goed functionerend metabolisme en spierkracht. Jonge rekruten dienen als trainers en moedigen kinderen aan om van sport te genieten.

Dieetverandering

Het benadrukken van het belang van een verandering in het voedingspatroon om ongezonde gewoonten te vervangen door gezondere, waardoor gewichtsverlies, welzijn en efficiëntie worden bevorderd.

GEPERSONALISEERDE VOEDING

Het benadrukken van de noodzaak van een gepersonaliseerde dieetverandering die aansluit bij individuele voorkeuren. Geen rigide calorieëntelling of vaste menuplannen, gericht op personalisatie.

NATUURCENTRISCH ONDERWIJS

Natuurgericht onderwijs: Deelnemers aan ons centrum leren kruiden, planten, fruit en groenten in de natuur zaaien, verzorgen en oogsten. Deze kennis bevordert de gewoonte om gezond voedsel voor zichzelf en het gezin te bereiden.

VROEGE ONTWIKKELING

Benadruk het belang van het bijbrengen van een positieve houding ten opzichte van planten, de natuur en voedsel vanaf jonge leeftijd. Regelmatige interactie met kinderen bevordert een andere en duurzamere relatie met voedsel.

duurzame praktijken

Jongeren leren over de productie van gewassen, waarbij de nadruk ligt op de verbinding met de natuur en het begrip van voedsel. Stagiairs bestuderen natuurlijke teelt, het terugdringen van voedselverspilling en het bevorderen van gezonde voeding. Geleid door het Gaia-concept benadrukt het project de onderlinge verbondenheid van mens en natuur.

Culinaire verkenning

Ervaar de rijkdom van de Thaise keuken met geurige curries, hete kruiden en exotische ingrediënten die je niet vaak tegenkomt in ontwikkelde landen. Ons centrum introduceert deze fijne culinaire ervaring voor kinderen en biedt een begeleide en speelse leeromgeving.