พวกเราคือใคร
เกี่ยวกับเรา

ทีมงานของเรา

เราคือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ทุ่มเทซึ่งมุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่การเปลี่ยนแปลงสำหรับการเรียนรู้และความเป็นอยู่ที่ดี ทีมงานที่หลากหลายของเราประกอบด้วยนักการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย และผู้ที่รักสิ่งแวดล้อม

อินโก ดีเทอร์ ไฮเดอร์

เยอรมัน

เฌอบุญเรือง

แบบไทย

ยาน เฮลล์มานน์

เยอรมัน

เดิร์ก เซมเพิร์ด

เยอรมัน

ภารกิจของเรา

โดยหัวใจหลักของเรา เรามุ่งหวังที่จะเชื่อมโยงผู้คนกับธรรมชาติอีกครั้ง และปลูกฝังวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและมีสุขภาพดี เรามุ่งมั่นที่จะ: ผ่านประสบการณ์ตรง โปรแกรมการศึกษา และกิจกรรมกีฬา