เป้าหมายทางโภชนาการ

กลยุทธ์ & เป้าหมาย

ในคำนำกลยุทธ์ด้านโภชนาการของเรา ศูนย์สุขภาพองค์รวมเน้นย้ำถึงความแตกต่างที่น่าสนใจ แม้ว่าประเทศไทยจะมีความหลากหลายทางอาหาร แต่หลายคนก็รับประทานอาหารที่ซ้ำซากจำเจ เพื่อให้มั่นใจว่าผลกระทบที่ยั่งยืนหลังโครงการเสร็จสิ้น เราจัดลำดับความสำคัญของการจัดการโครงการที่ยั่งยืน การบูรณาการความยั่งยืนเข้ากับการวางแผนโดยคำนึงถึงแง่มุมทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ และสังคมเป็นกุญแจสำคัญ การมีส่วนร่วมของเด็กตั้งแต่เนิ่นๆ เน้นเรื่องโภชนาการผ่านการปลูกพืชด้วยตนเอง ส่งเสริมการรับรู้ถึงอาหารที่เรียบง่ายและให้พลังงานสูงจากดินที่ดีต่อสุขภาพ เราเป็นตัวอย่างโดยการเปลี่ยนตู้เย็นให้เป็นสวน ส่งเสริมการปฏิบัติในแต่ละวันเพื่อสร้างสมดุลระหว่างสุขภาพและพลังงาน

ความหลากหลายของอาหาร

ในคำนำกลยุทธ์ด้านโภชนาการของเรา ศูนย์สุขภาพองค์รวมเน้นย้ำถึงความแตกต่างที่น่าสนใจ แม้ว่าประเทศไทยจะมีความหลากหลายทางอาหาร แต่หลายคนก็รับประทานอาหารที่ซ้ำซากจำเจ แม้ว่าพืชที่กินได้ทั่วโลกมีมากกว่า 20,000 สายพันธุ์ แต่อาหารของเราอาศัยธัญพืชเพียงสามชนิดเท่านั้น อาหารจากพืชเพียง 12 ชนิดและอาหารสัตว์ 5 ชนิดมีส่วนทำให้เกิดแคลอรี่ถึง 75% ที่เราบริโภค ซึ่งสะท้อนถึงการขาดการใช้ตัวเลือกอาหารที่หลากหลายที่มีอยู่

ความท้าทาย

แม้จะมีตัวเลือกอาหารที่หลากหลาย แต่คนไทยก็บริโภคผักและผลไม้ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะเด็กที่บริโภคขนมหวานและอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพมากเกินไป กลยุทธ์การบริโภคอาหารเผยให้เห็นอาการการบริโภคมากเกินไปในระบบอาหารโลกาภิวัตน์ ซึ่งนำไปสู่ภาวะทุพโภชนาการที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เป้าหมายของเราคือการเปลี่ยนแปลงนิสัยเหล่านี้

การนัดหมาย

ส่งเสริมการออกกำลังกายในแต่ละวันให้เป็นกิจวัตรที่สำคัญสำหรับผู้เข้าร่วม ซึ่งจำเป็นต่อระบบการเผาผลาญและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ผู้รับสมัครรุ่นเยาว์ทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอน ส่งเสริมให้เด็กๆ สนุกสนานกับการเล่นกีฬา

การเปลี่ยนแปลงการบริโภคอาหาร

เน้นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงการบริโภคอาหารเพื่อทดแทนนิสัยที่ไม่ดีต่อสุขภาพด้วยนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ ส่งเสริมการลดน้ำหนัก ความเป็นอยู่ที่ดี และประสิทธิภาพ

โภชนาการเฉพาะบุคคล

เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงอาหารส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับความชอบส่วนบุคคล ไม่มีการนับแคลอรี่ที่เข้มงวดหรือแผนเมนูคงที่ โดยเน้นที่การปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ

การศึกษาที่เน้นธรรมชาติเป็นหลัก

การศึกษาที่เน้นธรรมชาติเป็นหลัก: ผู้เข้าร่วมในศูนย์ของเราเรียนรู้ที่จะหว่าน ดูแล และเก็บเกี่ยวสมุนไพร พืช ผลไม้ และผักในธรรมชาติ ความรู้นี้ส่งเสริมนิสัยในการเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับตนเองและครอบครัว

การพัฒนาในช่วงแรก

เน้นความสำคัญของการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อพืช ธรรมชาติ และอาหารตั้งแต่วัยเยาว์ การมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กๆ เป็นประจำจะส่งเสริมความสัมพันธ์กับอาหารที่แตกต่างและยั่งยืนมากขึ้น

แนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน

เด็กๆ เรียนรู้เรื่องการผลิตพืชผล โดยเน้นการเชื่อมโยงธรรมชาติและความเข้าใจด้านอาหาร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะศึกษาการเพาะปลูกตามธรรมชาติ การลดการสูญเสียอาหาร และส่งเสริมโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ โครงการนี้เน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และธรรมชาติตามแนวคิด Gaia

การสำรวจการทำอาหาร

สัมผัสประสบการณ์ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารไทยด้วยแกงที่มีกลิ่นหอม เครื่องเทศเผ็ดร้อน และวัตถุดิบแปลกใหม่ที่ไม่มีอยู่ทั่วไปในประเทศที่พัฒนาแล้ว ศูนย์ของเรานำเสนอประสบการณ์การทำอาหารชั้นเลิศแก่เด็กๆ โดยมีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีการดูแลและสนุกสนาน